278+ Japanese Clan Names For Japanese Clan Members

Are you searching for some collections on the topic of Japanese clan names? Then this is the right place for you because here we are going to present some collections about the topic of Japanese clan name ideas. We hope this article will help you with some proper guidance.

Japan is listed as one of the oldest Asian countries. If we will look at Japan’s history we can see that it has been ruled by many countries over time. The present cultural blend of Japan is the contribution of all the rulers. The culture of Japan is rich and diversified. Japan is presently known for its progress in science and technology. Japan is not only one of the oldest but also one of the most densely populated countries in the world.

Naming a clan in a particular way attracts people belonging to that clan. Also, we can find people addressing each other based on their clan names rather than using their family names. Clan names show the culture and history of a family.

Clan names are important in Japan. Samurai clans to many other varieties of clans can be found in Japan. Japan has a population of over 127 million. If you want to know about Japanese culture you must know about the Japanese clans.

If you have a clan to name but are unable to decide what to name it, we can help. We have accumulated some of the best Japanese clan names in the list below. Get inspired by the names to name your clan or satisfy your curiosity about Japanese clan names.

Please follow the below steps, while you are going to choose a name for your Japanese clan. So please go for it.

 • Related Name.
 • Maximize The Name.
 • Create A Poll.
 • Hopeable Name.
 • Unique & Creative Name.
 • Use Humor.

Japanese Clan Names

Let’s check out the below collections of Japanese clan names.

 • Tada Makoto
 • Adachi Nao
 • Murai Sanjuro
 • Yaginuma Tatsumichi
 • Nishimoto Shumei
 • Mihara Seiichi
 • Fujita Kiyohisa
 • Akamine Toshitsugu
 • Uno Masaaki
 • Shimizu Kou
 • Uyehara Nichiren
 • Utsunomiya Tamasaburo
 • Imari Yoshimasa
 • Toyama Hibiki
 • Mano Suzu
 • Hashira Midori
 • Miyashiro Masashi
 • Obara Takamuku
 • Asai Tadamichi
 • Kodama Haruka
 • Tezuka Yakumo
 • Nakatani Akira
 • Nomura Aki
 • Hamano Iesada
 • Fukaya Katsuyuki
 • Kataoka Emi
 • Tsuji Kurou
 • Tanikawa Kagami

Japanese Clan Name Ideas

These are some of the few collections of Japanese clan name ideas.

 • Kôzuke Kanezane
 • Kanai Hotaru
 • Maeda Hisao
 • Seikakuna tōteki-sha
 • Himitsu no kibaku sōchi
 • Okumura Izumi
 • Yoshikawa Shinobu
 • Yamashina Teiji
 • Chimei-taking satsujin-sha
 • Fōtonaito no yogen-sha
 • Momoi Matsuta
 • Ichijou Rui
 • Sugihara Kikunojo
 • Shīkuretto ninja
 • Kami no tenshi
 • Imada Katashi
 • Shiro Hiroshi
 • Oshita Shichiro
 • Gōruden’āchā
 • Kawasaki Teruo
 • The Clanese
 • Sasagawa Kumiko
 • Harigae Hinata
 • Uchimura Iori
 • Kuno Mari
 • Yoshihara Ryuichi
 • Wakabayashi Manami
 • Umemoto Mashai

Names For Japanese Clan

Please check out the below collections of names for Japanese clans.

 • Furuya Akira
 • Koyasu Reizo
 • Mayeda Yasuo
 • Akiyama Katsumi
 • Morita Tokaji
 • Hiraoka Natsume
 • Yoshii Terumoto
 • Suguro Azumamaro
 • Ike Kyoto
 • Utagawa Washi
 • Sakiyama Takeo
 • Hattori Hirokazu
 • Mura Makoto
 • Miyasaki Masanobu
 • Suda Masazumi
 • Hiroi Shukichi
 • Kirā ga toki hanata reru
 • Ryakudatsu gyangu
 • Makino Hikozaemon
 • Kumagai Masaaki
 • Gamo Reijiro
 • Rakkīna mono
 • Amai panisshā
 • Inoshishi Masatake
 • Ozaki Sadakuno
 • Hayashi Ashihei
 • Jihi no eiyū wa inai
 • Sapuraizuatakkā

Best Japanese Clan Names

We hope you will like the below collections of the best Japanese clan names.

 • Kanemaru Rin
 • Gamo Kafu
 • Saito Kazuhiko
 • Fukushima Ai
 • Yasumi Shizuka
 • Yoshii Saikaku
 • Enomoto Kioshi
 • Wakao Chihiro
 • Yazawa Akemi
 • Sakurai Hitoshi
 • Oba Sumiko
 • Yashima Minori
 • Motozawa Iwane
 • Tao Gesshin
 • Koda Hiroko
 • Umemoto Toyotomi
 • Tatsuda Hajime
 • Yamanaka Itsuki
 • Suga Aoi
 • Takeuchi Yoshifusa
 • Furuta Yoritoki
 • Himura Tsunesaburo
 • Mae Sanraku
 • Kamoto Kayo
 • Otake Takesi
 • Yamamoto Tarozaemon
 • Tamura Robun
 • Shiraishi Tameyoshi

Cool Japanese Clan Names

Here we have gathered some of a few collections of cool Japanese clan names.

 • Wakaki Shigochiyo
 • Tanaka Kenkichi
 • Miyashita Bunko
 • Higuchi Fumiaki
 • Miura Chiyoko
 • Yamaguchi Shinsaku
 • Sawa Tsuyoshi
 • Yamanishi Yusuke
 • Fukushima Takafumi
 • Okane Chihiro
 • Miyasato Katsumi
 • Kitamura Satoru
 • Yoshihisa Norihisa
 • Asa Sakiko
 • Yamanishi Takeji
 • Nakatani Fumiaki
 • Muto Naomi
 • Tsujihara Hotaru
 • Nakanishi Takeo
 • Matsushita Tsuneo
 • Date Yoshie
 • Yagi Kyou
 • Yanagita Renzo
 • Yoshiya Kyoshi
 • Dokuro Masumi
 • Minami Takemi
 • Murayama Ryuzaburo
 • Yoshihama Shunsho

Catchy Japanese Clan Names

In the below section, we have provided some of a few collections of catchy Japanese clan names.

 • Kawashima Kenshin
 • Kaiba Eichiro
 • Nishihara Rui
 • Tatewaki Yoshi
 • Yamauchi Tanyu
 • Yamamuro Jun
 • Miyake Kyo
 • Kuroda Yuki
 • Akiyama Shiro
 • Yoshinaga Shokichi
 • Sonoda Aimi
 • Samon Ton
 • Funai Shuko
 • Ayuzawa Kaoru
 • Anzai Asuka
 • Miyazaki Seishiro
 • Hori Hibiki
 • Shinsato Mitsuki
 • Kurokawa Yajirobei
 • Tamura Taheiji
 • Katsura Gidayu
 • Okamura Toshiyuki
 • Tsudzuri Ryozo
 • Shirai Nori
 • Muranaka Shoji
 • Uchima Kazumi
 • Yamamura Kannon
 • Yasunaga Yatsushiro

Classy Japanese Clan Names

Let’s dive into the below collections of classy Japanese clan names.

 • Matsuda Mitsuki
 • Omura Ryo
 • Junko Makoto
 • Niwa Seiji
 • Kitamura Keisuke
 • Yoshihisa Teru
 • Kusumoto Akimi
 • Tamaki Itsuki
 • Yoshinaga Konosuke
 • Takagi Hisashi
 • Mano Sakae
 • Mitsui Tanak
 • Kamoto Hirofumi
 • Maita Michiru
 • Takanashi Michi
 • Arita Kingo
 • Toyoda Ienobu
 • Kubo Tatsuo
 • Aikawa Bussho
 • Utsunomiya Katsunan
 • Furutani Shuncho
 • Uchibayashi Kentaro
 • Wakata Kiyonobu
 • Shirai Kunitaro
 • Mawatari Sachio
 • Shirai Hifumi
 • Hayashida Izanagi
 • Minamoto Mashai

Perfect Japanese Clan Names

Must check out the below collections of perfect Japanese clan names.

 • Sonoda Kageyasu
 • Nishihara Aritomo
 • Kojima Shoraku
 • Teshima Sora
 • Koyanagi Fuji
 • Oka Akihiko
 • Kamoto Naonobu
 • Noguchi Kame
 • Takai Yoko
 • Wakaizumi Honzo
 • Ōrudosukūru no kamigami
 • Noguchi Kame
 • Takai Yoko
 • Wakaizumi Honzo
 • Keiji kokka
 • Himitsu no itami
 • Iwayanagi Okitsugu
 • Murakami Kagehisa
 • Maitijeneshisu
 • Honmono no torihiki
 • Hayakawa Kaede
 • Kugimiya Akiho
 • Yūdokuna chi
 • Reddorenjā
 • Tsuchiya Hikaru
 • Fujiyama Gekko
 • Surudoi ya
 • Nishimoto Hokusai

Samurai Japanese Clan Names

Here we are going to provide some of a few collections of samurai Japanese clan names.

 • Furuta Kyuemon
 • Moteki Gennai
 • Kubo Shoichi
 • Takeda Kyou
 • Kobashigawa Hana
 • Namba Takeji
 • Yoshimura Tekken
 • Yano Tenshin
 • Yoshiya Ssekien
 • Furuta Chiyoko
 • Kishi Saki
 • Harga Noragami
 • Tezuka Kiichi
 • Nishiyama Shigekazu
 • Okamoto Keita
 • Shiraki Tomio
 • Nagamatsu Tamaki
 • Tsuchida Masaki
 • Arashiro Sugimoto
 • Maeda Kiku
 • Nakatomi Akio
 • Saeki Kamlyn
 • Onaga Yoshinori
 • Sakurazaki Ryuichi
 • Tsujii Kikaku
 • Endo Katsumi
 • Tashiro Gina
 • Tsukino Bunrakuken

Japanese Guild Clan Names

Please check out the below collections of Japanese guild clan names.

 • Tazawa Shinrikyo
 • Chīmuariesu
 • Takashima Hiroshi
 • Yada Junzo
 • Oishi Iori
 • Shiriarutāminēta Ījīkiru
 • Shibata Akihiro
 • Hatano Kanzaburo
 • Kagurazaka Itsuki
 • Osoroshī shikei shikkō hito
 • Hakai-sha o korosu
 • Kyōdaina guntai
 • Haboku Wreckers
 • Jaakuna furēmā
 • Meihemunēshon
 • Suterusu no geijutsu
 • Akushitsuna bikutā
 • Kāneijiburingā
 • Desudifaiā
 • Totsuzen no kuchiku-kan
 • Ichi fuku no sensō
 • Kureijīkirā
 • Suterusu~ōrokku
 • Sato Isao
 • Shoda Haru
 • Sugiyama Hatsu
 • Nishizaka Daisuke
 • Asato Chou

Japanese Clan Names

How To Name A Japanese Clan

If you want to create a clan name by yourself but your mind is lost and finding it hard to think. Then you can follow these simple steps to name your clan successfully and easily.

So please follow the below steps and points, while you are going to choose a name for your Japanese clan.

Brainstorm On That

Please brainstorm on some of the few names that were listed by you because after brainstorming you can easily pick a good name for your Japanese clan.

Tells A Story

You should choose the perfect name for your Japanese clan, which can easily convey a message about your Japanese clan. So please go for it as soon as possible.

Make It Short & Simple

Always try to choose a short and simple name for your clan. This type of name can be helpful and useful for a clan. So is this type of name for your Japanese clan?

It Should be Creative & Unique

You need to choose a creative and unique name for your clan. Through this type of name, you can express how much you, your clan, and your clan members are creative and unique type.

It Should Be Meaningful

You need to select or choose a meaningful name that could easily help people to remember the actual meaning of your clan name and what is the intent of this clan.

Highlight The Family Relations

Try to find ways in which you can relate your clan name to your family. You can use your surname. Take the words present in your surname and try to create a meaningful name or you can also look for words that sound similar to your surname and have a meaning too.

History Of Family

If you are aware of any facts about your family you can highlight that in your clan name. If your family is known for any interesting incident, or there is something that sets your family apart from others, use that to make a great clan name. For example, if both your mother and grandmother have given birth to twins highlight the word twin in your clan name.

Never Copy Others

Never copy a name for your clan, because a copied name never helps you to grow your clan, and also if you have copied a name for your clan, then your clan members will leave your clan.

Ask Others For Help

You can ask your friends, social media friends, family members, and colleagues also. Because we hope, they will help you to choose a name for your Japanese clan.

Name Of A Famous Person

If your family has or had any very renowned person you can use his name in the clan name. If any person outside your family has the same name as yours, you can highlight that.

Timeline

If you have any idea about when your family became established or any other important dates for your family you can use that while naming your clan.

Use Auspicious Symbol

If your family has any flower or tree or any bird that they consider to be very auspicious. For example, crossing paths with a Peacock is considered lucky then you can name your clan after the auspicious symbol.

Use Positive Words

You need to use a positive word in the name of your Japanese clan because this can easily represent your clan’s positivity. Keep remembering this point always.

Get Feedback

Must take reviews on that name which was selected by you for going to finalize for your Japanese clan. After that, you can easily select that name for your Japanese clan.

Read More:-

Conclusion

Clan names are very important and must be named after a lot of thinking because once you have named your clan you will be known by that name your entire life. Not only you but also your coming generations will be known by it.

A clan name is important so make sure you use proper words for it. Hope this article will help you in the process of deciding on a clan name. We hope you checked out our upper collections of Japanese clan names.

Have a nice day. Please visit again.